Menu

Lokalizacja

Zobacz na mapie, gdzie znajduje się nasz “Bajkowy Zameczek”. Zobacz więcej »

Partnerzy

Projekty

Realizowane projekty UEPrzedszkole Niepubliczne „Bajkowy Zameczek” Aneta Pasieka
w okresie od 1 grudnia 2020r. do 30 listopada 2021r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

nr RPSL.11.01.03-24-04GG/19 pn. „Bajkowy świat przedszkola w Tarnowskich Górach”Cel główny projektu:
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej z rozbudowaną ofertą diagnostyczną w powiecie tarnogórskim dla dzieci w wieku przedszkolnym w okresie od 1.12.2020-30.11.2021.

Planowane efekty:
Zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Tarnowskich Górach i okolicach poprzez realizację zajęć dodatkowych m.in. korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, stymulujących rozwój psychoruchowy dla 50 dzieci, doposażenie placówki w niezbędne pomoce oraz podniesienie kwalifikacji 10 nauczycieli.

Wartość projektu: 423 592,50 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 360 053,62 zł.