Menu

Lokalizacja

Zobacz na mapie, gdzie znajduje się nasz “Bajkowy Zameczek”. Zobacz więcej »

Partnerzy

Projekty

Informacje

Zapisy do przedszkola odbywają się na podstawie zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie poniższych dokumentów.
  1. Karta zgłoszenia dziecka
  2. Karta Informacyjna dziecka
  3. Upoważnienie
i wpłaty wpisowego w wysokości 600 zł.

Zgłoszenie można też przesłać za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego.

Nauka w przedszkolu jest odpłatna.
Czesne wynosi 600 zł, obejmuje opłatę za wszystkie zajęcia według harmonogramu.

Czesne nie obejmuje opłaty za wyżywienie w wysokości 12 zł za każdy dzień pobytu w przedszkolu.

Na drugie i kolejne dziecko przysługuje rabat.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, pierwszeństwo mają dzieci,których rodzeństwo jest już wychowankiem placówki.

Chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania, zapraszamy do kontaktu e-mail lub telefonicznego.