Menu

Lokalizacja

Zobacz na mapie, gdzie znajduje się nasz “Bajkowy Zameczek”. Zobacz więcej »

Partnerzy

Projekty

Galeria

02.06.2021Dzień dziecka dzień drugi - warsztaty terenowe Zielony survival
W ramach obchodów Dnia Dziecka dzieci z naszej najstarszej grupy wyjechały na zajęcia terenowe zachęcające do obcowania z dziką przyrodą, rozwijające postawy proekologiczne i uczące samodzielności do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie. W programie tych warsztatów była między innymi nauka korzystania z kompasu, sposoby pozyskiwania wody, odnajdywanie dziko rosnących roślin jadalnych, nauka rozniecania ognia oraz podstawy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty uczyły także współpracy z innymi uczestnikami grupy oraz odpowiedzialności za siebie, za innych oraz za środowisko przyrodnicze.

1