Menu

Lokalizacja

Zobacz na mapie, gdzie znajduje się nasz “Bajkowy Zameczek”. Zobacz więcej »

Partnerzy

Projekty

Galeria

07.06.2018Zajęcia z bezpieczeństwa w WORD Bytom
W ramach zajęć dzieci zostały zapoznane ze znakami drogowymi obowiązującymi w ruchu pieszym oraz z rodzajami sygnałów sygnalizacji świetlnej. Dzieci poznały również środki transportu publicznego i zostały pouczone o przestrzeganiu zasad bezpiecznego zachowania się na przystankach komunikacji publicznej oraz podczas podróżowania. Celem szkolenia było również zwrócenie uwagi dzieci na bezpieczeństwo przedszkolaka jako pieszego, rowerzysty, pasażera. Dzieci uczyły się również jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak i kogo zawiadomić w razie wypadku. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiały dydaktyczne w postaci zawieszek odblaskowych, które będą wykorzystywane przez dzieci do poprawy ich widoczności.

1