Menu

Lokalizacja

Zobacz na mapie, gdzie znajduje się nasz “Bajkowy Zameczek”. Zobacz więcej »

Partnerzy

Projekty

Formularz zgłoszeniowy

Dane teleadresowe dziecka

* - Pola obowiązkowe, które muszą być wypełnione.

Miejsce pracy rodziców

** - Prosimy podać dane przynajmniej jednego z rodziców.

Karta informacyjna dziecka

Ankieta, której wypełnienie umożliwi nam szybsze poznanie Państwa dziecka. Pozwoli to nam na łatwiejszy z nim kontakt oraz zaoszczędzi wielu pytań.

 1. Czy dziecko łatwo rozstaje się z bliskimi (czy było w takiej sytuacji)?
 2. Czy dziecko jest jedynakiem czy ma rodzeństwo??
 3. Jakie są doświadczenia w kontaktach dziecka z innymi rówieśnikami, dziećmi starszymi/młodszymi?
 4. Które z poniżej wymienionych cech charakteryzują Państwa dziecko?

  spokojne
  ruchliwe
  nadpobudliwe
  płaczliwe
  odważne
  wrażliwe
  lękliwe
  zamknięte w sobie
 5. Które z wymienionych zachowań charakteryzuje Państwa dziecko w złości?

  krzyk
  rzucanie na ziemię
  bicie
  obrażanie
  inne (jakie?)
 6. Jaki jest najlepszy sposób postępowania z Państwa Dzieckiem w trakcie napadu złości?
 7. Czy jest coś/ktoś czego dziecko się boi?
 8. Co dziecko najlepiej lubi robić?

  malować
  lepić z plasteliny
  budować z klocków
  słuchać bajek
  oglądać książeczki
  biegać
  tańczyć
  inne (jakie?)
 9. Czy w sytuacji odmowy przyjęcia przez dziecko posiłku należy je namawiać do zjedzenia go?
 10. Czy dziecko śpi w ciągu dnia, jak długo i w jakich godzinach?
 11. Czy dziecko lubi jeść, co najbardziej? Czy jest samodzielne podczas jedzenia (3 latki)?
 12. Czy dziecko jest alergikiem?
 13. Na co dziecko jest uczulone? (W sytuacji występowania reakcji anafilaktycznych na alergeny wziewne, ukąszenia lub inne prosimy o dostarczenie, najlepiej od lekarza, instrukcji postępowania z dzieckiem)
 14. Inne informacje ważne dla postępowania z dzieckiem
 15. Jakie są Państwa oczekiwania wobec przedszkola, do którego uczęszcza Państwa dziecko?
Upoważnienie

Niniejszym do odbioru mojego dziecka z przedszkola "Bajkowy Zameczek" upoważniam następujące osoby:

Imię i NazwiskoSeria i numer dowodu osobistego

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 2002 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).